Παρασκευή 7 Απριλίου 2017

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Οι μαθητές και ο σύλλογος διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Πεδινής σας εύχονται:

1 σχόλιο: